BREND KULTURA U DIGITALNOM EKOSISTEMU
25.07.2019

BREND KULTURA U DIGITALNOM EKOSISTEMU

Suština brend kulture i komunikacije, je u strategiji i sadržaju, ali i transparentosti i etičnosti. To se nije promenilo. Ono što se menja, a čemu je najviše doprineo tehnološki razvoj, jeste način na koji se komunicira -  alati i kanali koji se u tom procesu koriste.

Kompanije i brendovi kontinuirano rade na povećanju kreativnosti i efikasnosti, a sa druge strane procenjuju vrednost nove paradigme. Uspešni brendovi i kompanije u svoje postojanje i kulturu integrišu digitalizaciju, interno i eksterno – od dizajna, ključnih poruka, njihove adaptacije prema odabiru komunikacijskih kanala, preko korporativnog i korisničkog iskustva... Digitalna integracija nije više mogućnost ili prilika, već sadašnjost i budućnost.

Mnogobrojni faktori utiču na potrebu da se brendovi kontinuirano digitalno transformišu. Zbog razvoja tehnologije i društvenih mreža, današnje doba nazivamo i dobom korisnika i potrošača, kojima je sve podređeno. Komunikacijski izazovi podrazumevaju odnose s ciljnim javnostima koji su na najvišem nivou transparentnosti i interakcije, zatim brzinu komunikacije, kao i  nov „jezik“ kroz multimedijalne sadržaje.

Kompanije i brendovi su danas šampioni promena. Kao direktoru agencije Chapter 4 mogu da kažem da imamo veliku čast i odgovornost da s klijentima učestvujemo u digitalnom ekosistemu i da im strateškim planiranjem i implementacijom pomažemo u ovim visoko-zahtevnim procesima.

Tekst je pisala Milena Avramović-Bjelica za Biznis magazin u okviru rubrike Brendovi - Izazvoi i trendovi