KOMUNIKACIJA U 2016. BIĆE IZUZETNO UZBUDLJIVA
02.02.2016

KOMUNIKACIJA U 2016. BIĆE IZUZETNO UZBUDLJIVA

Iz godine u godinu postaje sve teže predvideti trendove i ono što nas čeka u narednoj godini. Razlog za to leži pre svega u ubrzanom razvoju tehnologija koje utiču na promene u poslovanju, kao i na evoluciju u našoj industriji – odnosima s javnošću.

Zahvaljujući upravo razvoju tehnologija, samo u poslednjih nekoliko godina su se otvorili potpuno novi kanali komunikacije. Počelo je sa društvenim mrežama, preko blogova, YouTube kanala... do najavljenog servisa Digital Dude kompanije Ericsson, kojim će se uz pomoć senzora, ne većeg od dugmeta na košulji, i određenih pametnih aplikacija kreirati lični virtuelni pomoćnik – tzv. digitalni batler za različite stvari.

Ali, da se vratim onom što nas očekuje u 2016. u oblasti komunikacija. Već godinama unazad se priča o tradicionalnim, pisanim saopštenjima za medije, kao i o tome kako će zbog razvoja interneta i društvenih mreža ovaj PR alat nestati. Sigurna sam da se to neće desiti ni u 2016. a verovatno ni u dogledno vreme. Ali će se način komuniciranja, kakav kompanija Apple i mnoge druge kompanije primenjuju godinama unazad kroz video konferencije, vebinare, video tutorijale i slično, sigurno dodatno razvijati. Kompanije će sve češće sa svojim korisnicima komunicirati na ovaj način.

Sadržaj, koji je najvažniji od kada postoje odnosi s javnošću, će se u ovoj godini još više prilagođavati ciljnim javnostima, kroz najrazličitije platforme i alate. Takođe, mora se voditi računa i da se korisnici kroz taj sadržaj, koji se plasira, edukuju, što bi trebalo da doprinese i smanjenju njihovih impulsivnih reakcija, posebno na društvenim mrežama, koje kompanijama mogu naneti ozbiljnu štetu. (Možda je najbolji primer slučaj Tonus koji smo nedavno imali).

Google pretraga je postala prvi korak ličnog i profesionalnog informisanja, pa o važnosti online reputacije ne treba dodatno pričati. U Chapter 4 agenciji kontinuirano radimo treninge sa klijentima, uključujući cross-border kampanje. Savetujemo ih kako da svoje internet prisustvo kreiraju na kontrolisan način, i kako da njihov sadržaj bude strateški planiran, sistematizovan, atraktivan i kvalitetno prilagođen ciljnim grupama. Osvrnula bih se i na jednu relativno novu ciljnu grupu tzv. Milenijalse koji iz godine u godinu postaju sve važniji, jer su oni upravo ovih godina najveći konzumenti onog što kompanije, bez obzira čim se bave, nude. Tako da je 2016. godina ključna da ih obuhvatite svojim komunikacijskim naporima, ukoliko već niste, kao i da svoje kampanje prilagodite njihovim digitalnim navikama.

Ono što vidim kao još jedan izazov u komunikaciji u ovoj godini, iako traje već godinama, jeste nemogućnost plasiranja informacija u medije ukoliko niste oglašivač. To je ozbiljan problem i sa jedne strane mi razumemo medijske kuće, jer je oglašavanje za većinu jedini vid finansiranja. Sa druge strane zbog ovakve prakse, konzumenti medija ostaju uskraćeni za informacije, a mediji gube svoju primarnu ulogu informisanja. Na žalost, tu se ne nazire kraj. Nadam se da će medijske kuće biti fleksibilnije i da će bitne vesti koje kompanije plasiraju (kao na pr. podrške lokalnoj zajednici, istraživanja relevantna za tržište...) pozitivne primere plasirati bez obzira da li je kompanija oglašivač ili ne, a da će kompanije sa druge strane, pošto im je važno da se njihove vesti plasiraju i u štampanim medijima naći prostora u svojim budžetima da ih uključe u svoje kampanje.

Industrija odnosa sa javnošću pretrpela je ekstremne promene u poslednjih nekoliko godina i nastavlja da se veoma dinamično razvija. Raditi u sferi komunikacija danas je izuzetno uzbudljivo i izazovno, a s obzirom na već pomenuti razvoj tehnologija koji nam otvara nove mogućnosti, moramo permanentno i pažljivo pratiti promene, trendove i dodatno se edukovati, kako bismo bili uspešni.

 Tekst je inicijalno pripremljen za dodatak - Komunikacijski sektor u Srbiji u 2016. u časopisu Cord

Autor: Milena Avramović-Bjelica