Izveštaj kompanije Mastercard o uticaju mobilne tehnologije na finansijsku inkluziju
01.04.2019

Izveštaj kompanije Mastercard o uticaju mobilne tehnologije na finansijsku inkluziju

Mobilni telefon bi mogao da privuče dodatnih 607 miliona ljudi u finansijske tokove – ali pristup mobilnom novcu predstavlja samo prvi korak u postizanju prave finansijske uključenosti. Novi Mastercard izveštaj potvrđuje uticaj koji mobilna tehnologija ima u pogledu povećanja finansijske uključenosti. Istraživanje je pokazalo da 15 zemalja čini više od 60% svetske populacije koja nema pristup bankama, gde 607 miliona ljudi poseduje mobilni telefon ali i dalje nemaju račun u banci. Više o ovome možete pročitati na https://bit.ly/2JVFIb2