DOKTORSKE STUDIJE SA MEĐUNARODNOM DIPLOMOM
02.08.2019

DOKTORSKE STUDIJE SA MEĐUNARODNOM DIPLOMOM

Fakultet za primenjene društvene nauke (FUDŠ) i Fakultet za medije (FAM) iz Slovenije, od ove godine pružaju mogućnost upisa doktorskih studija sa obavljanjem obaveza na srpskom jeziku, i sticanje međunarodno priznate diplome. Doktorski programi su Sociologija i Strateško komuniciranje, i pružaju korisna znanja u rešavanju svakodnevnih izazova kao što su preduzetništvo i biznis, menadžment, ekonomska sociologija, inovacije, komunikacije, liderstvo, javna administracija, vladavina prava, i mnogih drugih oblasti iz društvenog okruženja. Ovi ugledni privatni fakulteti, rade po savremenim metodama i programima, i angažovani su na mnogobrojnim EU projektima. FUDŠ je bio i prvi fakultet u Sloveniji sa priznatim doktorskim studijama po Bolonji.

Uprava ovih fakulteta je donela odluku da se zainteresovanim ljudima iz Srbije i sa srpskog govornog područja, naravno onima koji ispunjavaju uslove za doktorske studije, pruži mogućnost da se edukuju po svom izboru na srpskom ili engleskom jeziku i pored titule doktor nauka dobiju i međunarodno priznatu diplomu. Programi pružaju mnogobrojne mogućnosti, pored najsavremenije literature dostupne u biblioteci fakulteta, pristup podacima istraživanja realizovanim na fakultetu, rad u malim grupama, interaktivna predavanja, posvećen i blizak rad sa mentorima, kao i razmenu mišljenja sa kolegama i završenim doktorantima sa ovih fakulteta u okviru specijalno organizovanih konferencija i skupova i učešće u EU projektima. Za tri godine konkretnog i kontinuiranog učenja stiču se znanja korisna u biznisu, menadžmentu, strateškom komuniciranju.