odnosi s javnošću - agenti poslovnih promena
19.11.2019

odnosi s javnošću - agenti poslovnih promena

Tamara Bekčić, direktor i suosnivač agencije Chapter 4 za novi broj Biznis magazina govorila je o promenama koje je oblast odnosa s javnošću doživela u prethodnom periodu, kao i tome sa kakvim izazovima se profesija sve suočava  Između ostalog, ona je istakla da PR preuzima lidersku poziciju u mnogim internim i eksternim konverzacijama oko brendova i kompanija, online i offline, kao i to da ne postoje dve iste kompanije, dva ista klijenta ili brenda, pa stoga napori PR-a podrazumevaju primenu znanja i iskustva s jedne strane, a s druge ogroman prostor za sadržaj, kreativnosti i dijalog. Ceo tekst možete pročitati u poslednjem broju Biznis magazina.