DA LI KRAVA DAJE MLEKO?
24.08.2012

DA LI KRAVA DAJE MLEKO?

Naravno da ne. Morate sami da se potrudite, priđete kravi i uzmete mleko, jer vam ga ona sama po sebi neće ponuditi.

Po ovom principu funkcionišu i stvari u životu. Da biste došli do posla, unapređenja, morate da pokažete inicijativu i uložite trud i energiju, jer ništa vam neće biti gotovo servirano.

Kako danas, kada je Srbija na prvom mestu u Evropi po broju nezaposlenih, od čega je gotovo 30% mladih između 24 i 34 godine, doći do zaposlenja i započeti karijeru? Za većinu radnih mesta neophodno je iskustvo ali kako do njega doći?

PR(avo) radno iskustvo

Kada studenti dođu u našu agenciju za odnose sa javnošću i kažu da su voljni da stažiraju, dogovorimo se da, im obezbedimo i teorijsko i praktično iskustvo.

Sa zadovoljstvom prihvatamo priliku da se posvetimo pametnim mladim ljudima željnim učenja, koji ulože energiju i entuzijazam u agenciju. Stažisti su potencijalni zaposleni i mi ih posmatramo kako rade, uče i zalažu se.

Za stažiste, koristi su zaista velike. Prvo, studentima na praksi stažiranje može da donese akademske bodove ili bude upisano u dodatak diplomi.

Pored toga, dok stažira, početnik uči kako da funkcioniše u stvarnoj, složenoj poslovnoj sredini. Nijedna učionica ne može da zameni instiktivno, opipljivo učenje u autentičnoj sredini, a bilo je slučajeva i da posle prakse, stažista ostane kod nas kao stalno zaposleni (ugovor na neodređeno vreme).

Razvijanje veštine rešavanja problema, inicijativa, kreativnost i saradnja podstiču se dok se student na praksi bori za svoje mesto u firmi. Da bi stažista bio uspešan mora da poseduje osobine svakog efikasnog radnika, a nagrade nisu samo edukativne prirode već ih daleko premašuju. Naše iskustvo je pokazalo da su svi studenti koji su kod nas bili na praksi napredovali i izgradili uspešne karijere.

 


kocka
Situacija u kojoj svi dobijaju (WIN-WIN situacija)

 

 

 

Stažiranje je praktično. Na tržištu rada, koje se sve više sužava, ono omogućava mladom stručnjaku da se priprema za dalju karijeru, razvije veštine koje će moći da plasira i da pokaže svoje mogućnosti potencijalnom poslodavcu.

Programi za stažiranje u kompanijama daju najbolje šanse mladim ljudima da započnu rad u svojoj profesiji i da odatle napreduju. Iako je rad zahtevan, sa vrlo malo ili bez ikakve direktne finansijske naknade, stažiranje je primer situacije u kojoj obe strane dobijaju. Tako praksa koju mi nudimo mladim kolegama, u Chapter 4 agenciji, podrazumeva ulaganje u njih i aktivno podučavanje.

Koristi za kompaniju, kao organizatora prakse, su brojne: od smanjenja količine posla stalno zaposlenih, dobitka u vremenu koji omogućuje zaposlenima da postignu viši nivo kvaliteta u obavljanju zadataka, do povećanja konkurentnosti i inekcije entuzijazma i svežih ideja.

 

 

Niko nije radio za džabe

Međutim, pored praktičnih aspekata, treba razmotriti i širu perspektivu.

Staromodna radna etika je, ako ne izumrla, onda svakako na kritičnoj listi. Mnogo je onih koji hoće sve, i to odmah, uz minimalan trud. Snovi o osvajanju premije na lotou istisnuli su onaj san o životu koji se gradi po principu “zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača“.

Želimo da Srbija bude napredna, bogata evropska država, i to se može postići, ali isključivo na jedan način, a to je samo raditi da bi se došlo do cilja, i to naporno. Kada bi srpska radna snaga imala malo više inicijative naših visoko motivisanih studenata na praksi, možda bi ova zemlja mogla da povrati raniji sjaj.

Ne, studenti na praksi ne dobijaju novac. Ali kao što su svi naši stažisti brilijanto pokazali niko nije radio za džabe.

Inspiracija za tekst: knjiga Gerila PR 2.0, autora Michael Levine