Klijenti

REFERENCE AGENCIJE

Chapter 4 events

Chapter 4 events

Organizacija događaja predstavlja izuzetno važan segment komunikacije s ciljnim grupama svake organizacije. Kao iskusan partner, pomoći ćemo vam, i svojom podrškom ćemo vam olakšati proces upravljanja svim segmentima uspešnog događaja ka ispunjenju poslovnog cilja.Posvećujemo veliku pažnju i organizacionoj i komunikacijskoj komponenti događaja čime podižemo njegovu vrednost i efikasnost. Posetite naš specijalizovan sajt www.chapter4events.rs i u tri jednostavna koraka stupite u kontakt sa iskusnim menadžerom za organizaciju događaja.

TRENING AKADEMIJA

TRENING AKADEMIJA

Chapter 4 tim poseduje bogato iskustvo u planiranju i organizaciji komunikacijskih treninga za klijente. Iskusni konsultanti za odnose s javnošću razvijaju specijalne module po meri i potrebama klijenata, odnosno njihovih timova. Neke od tema treninga obuhvataju: trening medijskog i / ili javnog nastupa, kriznu komunikaciju, prezentacijske veštine, korporativnu komunikaciju, timske vrednosti, pregovaranje, upravljanje promenama, odnose s medijima, upotrebu društvenih mreža, itd.

Pored senior tima iz agencije posedujemo i široku mrežu partnera – stručnih saradnika s kojima sarađujemo u zavisnosti od oblasti obuke koju razvijamo.

Treninzi se razlikuju po temi, konceptu i strukturi, sadržaju, trajanju, broju polaznika kojima su namenjeni, jeziku na kome ih održavamo... Svima je zajedničko što poseudju i teorijski i praktični deo. Prosečna ocena treninga koje smo realizovali do sada je preko 4,87 (1-5), a među referencama imamo i privatna i javna preduzeća, NVO, MSP i velike multinacionalne kompanije i najrazličitije industrije: farmacija, prehrambena industrija, bankarstvo i finansijske usluge, IT, energetika i rudarstvo, maloprodaja, transport, turizam, trgovina, itd. Pored treninga u Srbiji, uspešno organizujemo i obuke širom Evrope, za predstavnike rukovodećih timova internacionalnih kompanija.