AGENCIJA FITCH: AKVIZICIJA PERUTNINE PTUJ OD STRANE MHP OCENJENA KAO POZITIVNA
30.11.2018

AGENCIJA FITCH: AKVIZICIJA PERUTNINE PTUJ OD STRANE MHP OCENJENA KAO POZITIVNA

Agencija Fitch, jedna od tri velike globalne nezavisne agencije za kreditni rejting, smatra da će akvizicija Perutnine Ptuj od strane ukrajinske kompanije MHP predstavljati izuzetno pozitivno partnerstvo. Fitch, naime, naglašava finansijsku moć kompanije MHP, koja planira da uloži 200 miliona € u unapređenje proizvodne baze svog novog partnera, kao i činjenicu da obe kompanije imaju slične, vertikalno ustrojene poslovne modele. Dodatno, ukrajinski MHP će ovom akvizicijom povećati svoje prisustvo izvan EU, ali i nivo profitabilnosti  znatno iznad vodećih svetskih proizvođača mesnih proizvoda, kao što su američke firme Tyson i Smithfield.