Donacija maketa za nastavu tehničkim fakultetima u Srbiji
14.09.2017

Donacija maketa za nastavu tehničkim fakultetima u Srbiji

Kompanija   Schneider   Electric i  Enel Valjevo, obezbedile su 10 maketa tehničkim fakultetima u Srbiji za obuku studenata i realizaciju novih projekata u saradnji sa privredom. Cilj donacije je da se omogući izvedba praktičnih vežbi na savremenim uređajima industrijske automatike za kontrolu kretanja električnih motora.