HP Point of View: Getting the Most out of Cloud Computing
22.11.2010

HP-ovo viđenje: Kako da izvučete maksimum iz cloud computinga

HP-ova cloud computing rešenja omogućavaju organizacijama da naprave privatni ili javni računarski oblak. Ova rešenja imaju i zajednički nivo za automatizaciju i upravljanje, tako da se usluge mogu kontrolisati bez obzira gde se nalaze. Da bi izvukle maksimum iz cloud computing rešenja, organizacije koje koriste Instant-On Enterprise okruženje moraju razumeti u kojim oblastima i na koji način njihove tehnološke usluge mogu ostvariti prednost od cloud sistema. Moraju da uporede cloud i tradicionalni način pokretanja usluga, i da odaberu najbolji način pokretanja kako bi postigli neophodan rezultat, uz prihvatljive troškove i u odgovarajućem roku. Odgovor na pitanje da li iskoristiti cloud arhitekturu drugačiji je za svaku organizaciju, a svi moraju pažljivo razmotriti faktore kao što su bezbednost, otvorenost infrastrukture, automatizacija, otpornost i lako pokretanje.