Istraživanje kompanije Mastercard - Potrošači u Srbiji zahtevaju veću sigurnost i poverenje
04.07.2019

Istraživanje kompanije Mastercard - Potrošači u Srbiji zahtevaju veću sigurnost i poverenje

Novo istraživanje kompanije Mastercard pokazalo je da potrošači u Srbiji zahtevaju veću sigurnost i poverenje u digitalne transakcije s obzirom na to da plaćanja putem digitalnih uređaja postaju sve zastupljenija. Upoređujući sa rezultatima istraživanja iz 2016. godine, povećanje od 13 procenata je pokazalo da sada više srpskih građana smatra da je onlajn kupovina prikladnija, dok se 52 odsto njih izjasnilo da bi ih dodatni sigurnosni koraci ohrabrili da češće kupuju onlajn. Više informacija možete saznati na https://bit.ly/2LDctcC