Istraživanje stanja struke - Izazov 2019
29.01.2019

Istraživanje stanja struke - Izazov 2019

U okviru foruma Izazov, Marketing mreža, u saradnji sa agencijom Smart+ Research, pokrenula je istraživanje koje se bavi ključnim temama iz oblasti marketinga i komunikacija, kao i trendovima za 2019. godinu. Upitnik je namenjen stručnjacima iz sektora korporativnih, digitalnih komunikacija i marketinga iz zemalja u regionu. Cilj ovog istraživanja jeste sagledavanje stanja struke u regionu, kao i trendova i izazova koji nas očekuju u ovoj godini. Pristup upitniku, kao i više informacija o forumu možete naći na http://www.izazovforum.rs/