POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE - OČEKIVANJA I TRENDOVI
31.10.2018

POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE - OČEKIVANJA I TRENDOVI

Očekuje se da će globalna potrošnja električne energije porasti za 28% između 2014. i 2040. godine (International Energy izveštaj, 2017). Trenutni sistemi električnih mreža uglavnom nisu adekvatni da se nose sa povećanom potražnjom električne energije. Modernizacija hardvera i softvera osigurava pametniji, brži i efikasniji protok energije. Sistemi za distribuciju nove generacije su projektovani tako da pomažu elektrodistribucijama da povećaju ekonomski i ekološki potencijal svoje digitalne mreže.