LECTURE FOR STUDENTS
18.05.2018

PREDAVANJE ZA STUDENTE FMK

Studenti FMK bili su u radnoj poseti agenciji Chapter 4. U okviru projekta „Upoznaj biznis iz prve ruke!“, studenti master programa Komunikacije i odnosi sa javnošću posećivali su vodeće firme u oblasti komunikacija, sa ciljem povezivanja teorije i prakse. Poseta je organizovana u okviru predmeta Korporativni PR, koji vodi predavač FMK Branislav Čale! 

Direktorke agencije Chapter 4 su kroz posebno osmišljenu prezentaciju sa studentima prošle specifičnosti agencijskog posla i usluga, profila PR konsultanta i podrške koju pruža klijentima, i predstavile su studije slučaja najuspešnijih komunikacijskih projekata koje je agencija realizovala sa svojim klijentima.