Overcoming mobile biometric challenges: MasterCard and Oxford University team up on a new research
13.06.2017

Prevazilaženje izazova u vezi sa mobilnim biometrijskim podacima: kompanija Mastercard i Univerzitet u Oksfordu sarađuju na novom istraživanju

Vrednost prodaje pametnih telefona širom sveta dostići će cifru od 400 milijardi dolara sledeće godine, a ljudi imaju sve veći pristup alatima koji omogućavaju mobilnu biometriju.

Ove činjenice banke koriste kao poslovnu priliku, međutim, istraživanje koje su kompanija Mastercard i Univerzitet u Oksfordu sproveli, pokazuju da samo 36% menadžera u bankarskoj industrijismatra da poseduju odgovarajući nivo znanja kako bi se biometrijska tehnologija implementirala. Zato su Mastercard i Univerzitet u Oksfordu razvili vodič „Mobilna biometrija u finansijskim uslugama - okvir od pet faktora“, a koji bankarskoj zajednici daje smernice kako bi zaposleni u ovoj oblasti što bolje razumeli i uspešno primenili mobilnu biometriju. Fokus vodiča je naučinak, korišćenje, interoperabilnost, sigurnost i privatnost plaćanja.