rezultati ankete o održivom poslovanju
13.03.2019

rezultati ankete o održivom poslovanju

Hvala vam na učešću u našoj godišnjoj, tradicionalnoj anketi, a čija je tema ovog puta bila ,,Percepcija stručne javnosti o održivom poslovanju". U anketi su učestvovali ispitanici iz korporativnog sektora (59,6%), medija (31,3%) i nevladinog sektora (9,1%), a rezultati su pokazali status percepcije tema društvene odgovornosti i održivog poslovanja. Dodatno su nam ukazali na prostor za unapređenje razumevanja ovih tema i njihove sprege sa komunikacijom i uspešnim poslovanjem u Srbiji. Na sledećem linku možete pogledati rezultate ankete.