Svetski lideri na društvenim mrežama
08.05.2019

Svetski lideri na društvenim mrežama

Svetski lideri na Facebook-u rezultat je najnovijeg istraživanja BCW (Burson Cohn & Wolfe) mreže kojoj pripada i Chapter 4 i koja tradicionalno svake godine radi veliko istraživanje o korišćenju društvenih mreža od strane svetskih lidera, vlada i međunarodnih organizacija. Prvobitno istraživanje je bilo fokusirano isključivo na Twitter, međutim studija je proširena na druge platforme društvenih mreža kao što su Facebook i Instagram. Više informacija o rezultatima istraživanja možete naći na https://bit.ly/2Z360Mj