Vreme da se unaprede barselonski principi
19.07.2019

Vreme da se unaprede barselonski principi

Merenje nikada nije bilo važnije za stručnjake za odnose sa javnošću. Nedavna studija je pokazala da mnogi rukovodioci ili ne znaju šta je PR ili ne cene njegov doprinos. Ipak, PR stručnjaci raspravljaju o preciznijim metodama merenja rezultata njihovih kampanja decenijama unazad. Osnovni tekst za njih jesu barselonski principi. Ovi vodeći principi bili su pokušaj da se promeni komunikacija oko merenja rezultata. PR stručnjaci se oslanjaju na ove principe već 10 godina, ali da li je vreme da se oni unaprede? Za više informacija, posetite: https://www.prdaily.com/is-it-time-to-refresh-the-barcelona-principles/