Zanimljivosti

DA LI STE ZNALI…

1.

Da ljudi veruju 10 puta više preporuci nepoznatog korisnika na forumu, blogu ili društvenoj mreži, nego oglasu ili reklami.

2.

Da je neinformisana javnost višestruko više skeptična od onih koji raspolažu informacijama, a da je najniže poverenje u finansijske usluge i kompanije.

3.

Da je većini ljudi (62%) potrebno ponoviti informaciju o komapniji 3-5 puta kako bi poverovali i usvojili je.

4.

Da od medija najveće poverenje uživa internet, a najmanje dnevni listovi.

5.

Da kvalitetna korporativna komunikacija, odnosno dobar ugled kompanije, u većini slučajeva utiče i na domaće potrošače ili korisnike.